انواع گرایش‌های سازمانی در بازاریابی

انواع گرایش‌های سازمانی در بازاریابی

1-   گرایش بازارگرا

2-   گرایش مشتری گرا

3-   گرایش رقیب گرا

4-   گرایش محصول گرا

 

20- توصیه برای فروش

1-   راه ارتباطی را پیدا کنید. (تبلیغات، فروش حضوری).

2-   در داخل سازمان با تولید، مالی، کنترل کیفیت، R&D، تدارکات و ... هماهنگ شوید.

3-   نیازهای حال و آینده مشتری را دقیقاً شناسایی و اندازه‌گیری کنید.

4-   بخش‌های مختلف بازار را شناسایی و آنها را از یکدیگر تفکیک کنید.

5-   بخشی را که به بهترین وجه می‌توانید تأمین کنید، بعنوان بازار اصلی و عمده انتخاب کنید.

6-   افراد یا سازمان‌های تصمیم گیرنده در مورد خرید محصول خود را دقیقاً شناسایی کنید.

7-   بهترین و مؤثرترین روابط عاطفی و انسانی را با خریداران احتمالی برقرار کنید.

8-   فروش را نهایی کنید اما روابط را گسترش دهید.

9-   از مشتریان از دست رفته درس بگیرید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.

10- ذهنیت و تصور مشتری را از بنگاه و کالاهای خود تقویت کنید. این کار باید قبل از حدوق هر واقعه نامناسب انجام شده باشد.

11-  بین قیمت و ارزش‌های مورد انتظار مشتری تعادل برقرار کنید.

12-  با مشتری هائیکه نمی‌خواهید آنها را از دست بدهید، مذاکره کنید و راه ارتباط را نبندید.

13-  در نیروهای فروش خود انرژی و انگیزه ایجاد کنید.

14-  شرح وظایف قسمت هایمختلف فروش را بدقت تعریف و مشخص کنید.

15- با ترکیبی از حقوق ثابت، کمیسیون فروش و پاداش سالانه، سیستم جبران خدمات عوامل فروش را سامان دهید.

16-  با عوامل توزیع رابطه شراکت برقرار کنید.

17-  از مشارکت فکری با تأمین کننده‌ها غافل نشوید آنها باید در جریان استراتژیها و اهداف شما قرار گیرند.

18-  سیستم بازاریابی، فروش،تحقیقات و تبلیغات را یکپارچه کنید.

19-  در هر امری از امور انعطاف را فراموش نکنید.

20-  از ارزیابی عملکرد خود در برابر انتظارات مشتری و در مقایسه با عملکرد در قبا غافل نشوید.

SEEKING CUSTOMERS, SHAPITO & SVIOKLA, HARVARD BUSINESS RECIEW, USA, 1996

مشتری گرایی چیست؟

 • درک،‌ اندازه‌گیری و برآورد کردن نیازهای مشتری در جهت رضایت او.
 • آمادگی برای نیازهای متغیر و تغییر در نیازها.
 • تلاش برای ارائه کار بی عیب و نقص.
 • مشتری گرایی مسئله‌ای است در حد سازمان، برای همه رده‌ها، همه وظایف و همه نقش‌ها.

 

سازمان مشتری گرا

 • به تمام فعالیت‌ها و خروجی‌های خود ازد ید مشتری نگرد.
 • نمام فعالیت‌ها را در جهت بالا بردن رضایت مشتری ساماندهی می‌کند.
 • فلسفه مشتری گرایی باید در عمل، چه در بیرون و چه در درون سازمان پیاده شود.

 

خصوصیات سازمانهای مشتری‌گرا

 • درک دیدگاه‌های مشتری و آمادگی برای شنیدن انتقادات و شکایات مشتریان.
 • بیش از انتظار مشتری عمل کردن.
 • مشارکت با :

-        تأمین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات

-        افراد صاحب نظر در مورد فرآیندها / دستورالعملها

 • مشارکت پایدار
/ 1 نظر / 472 بازدید