لیست اعضا انجمن شرکت های پخش ایران

ردیف نام شرکتنوع فعالیتنام مدیر عامل ایمیل نوع پخشدفتر مرکزی تلفنفاکس1 شرکت بازرگانی و تجاری اروم نییان غذایی - بهداشتی آقای مجید اصغرزاده - منطقه ای ارومیه 09141415394-04413513952 04413513995 2 شرکت پرآوئر پخش سپاهان غذایی - بهداشتی آقای حسین همتی نژاد paravar.distribution@yahoo.com منطقه ای اصفهان 03116540244 03116540244 3 شرکت ثمین آریا توس غذایی آقای قاسم پور محمد samin.ariatoos@gmail.com استانی البرز 02616312731-3 02617313153 4 شرکت گلریز خوزستان غذایی آقای حبیب الله شریفی زاده info@golriz.ir استانی اهواز 06112215730 داخلی3 5 شرکت آذر گستر ساحل غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای رحیم اژدری azargostar.sahel@yahoo.com استانی بندرعباس 07616677190 07616677190 6 شرکت پخش فروغ گامبرون غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای حمیدرضا اسماعیلی - استانی بندرعباس 07612363513 07612363514 7 شرکت پخش فین گستر هرمزگان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای اسدالله خواجه زاده - استانی بندرعباس 07612413613 07612413611 8 شرکت سراسری مبارکه غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای غلامحسین دهدار srkazempour@yahoo.com منطقه ای بوشهر 07715554451-88911337 88801784 9 شرکت پخش شکوه آذر نیکان غذایی - بهداشتی آقای سجاد هاشم پور orum_nikan@yahoo.com منطقه ای تبریز 04116303899 04116303505 10 شرکت به پخش غذایی- بهداشتی آقای رضا صحرایی ashrafi@bpc.ir سراسری تهران 60912401-2 66004413 11 شرکت هنکل پاکوش بهداشتی آقای کاتالیم sharif@henkel-pakvash.com سراسری تهران 22059487-22056195-22058841 22010632 12 شرکت پخش البرز غذایی- دارویی آقای دکتر محمد رضوانی فر alikadkhoda71@yahoo.com سراسری تهران 66702435 66707401 13 شرکت پخش پگاه غذایی- بهداشتی - دارویی آقای دکتر محمد ظهوری alikadkhoda71@yahoo.com سراسری تهران 66806496-500 66808807 14 شرکت پخش رازی دارویی آقای دکتر منصور افتخاری info@razico.com سراسری تهران 66715712 - 66706829تلفنخانه تایید: 66706812- 66750463 15 شرکت پخش سراسری غذایی - بهداشتی آقای مقصود نصیرزاده mehrad@persian.net سراسری تهران 66408599 - 66408649 66408538 16 شرکت پخش فردوس دارویی آقای دکتر فریدون سیامک نژاد info@pakhsheferdows.com سراسری تهران 66012855 66007927 17 شرکت پخش هجرت دارویی آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی hejratmanagement@hejratco.com سراسری تهران 66461933-66461394 66464785 18 شرکت پخش یک و یک غذایی- بهداشتی آقای امیر فهندژسعدی pakhsh1and1@yahoo.com سراسری تهران 66401013 66401013 19 شرکت پرنیان مهیار غذایی- بهداشتی آقای سعید جارودی p.cheraghchi@gmail.com سراسری تهران 88726091 88726090 20 شرکت پیشگام لیا بهداشتی آقای سعید شمیرانی commerce@pishgamlia.com سراسری تهران 88707801- داخلی601 88707526 21 شرکت توزیع داروپخش دارویی آقای دکتر حسن نوری info@dpdcir.com سراسری تهران 88888073 88791413 22 شرکت سایه سمن غذایی آقای سهراب کارگر ksadr@sayesaman.com سراسری تهران 88807648 88897426 23 شرکت سوپا تجهیزات پزشکی آقای مهندس محمد جوانشیر افشار fenamedic@yahoo.com سراسری تهران 88777882-88771479-88777448 88777883 24 شرکت قاسم ایران غذایی - دارویی آقای سید محمد مدرس نیا info@minoogroup.com سراسری تهران 44543200 44543100 25 شرکت کف(داروگر) بهداشتی آقای بیژن اسماعیلی hesam@kafsa.com سراسری تهران 2374113 2374300 26 شرکت گلرنگ پخش غذایی - بهداشتی آقای امیرخسرو فخریان hosseini@golrang-pakhsh.com سراسری تهران داخلی 777- 84236 داخلی 778 27 شرکت پیشگامان پخش صدیق غذایی - بهداشتی آقای مهندس بابک قره باغی parviz@pps-co.com استانی تهران 66566451-7 66420145 28 شرکت محیا دارو دارویی آقای دکتر فریدون علی پور نظری s.yavari@nedamahya.com سراسری تهران 88465315 88469511 29 شرکت گل پخش اول غذایی - بهداشتی آقای مهندس حسین علی قارداشی darzi@gpa.ir سراسری تهران 88870070 88663989 30 شرکت بازرگانی چیلک شرقی غذایی - بهداشتی آقای امید جارودی chilaksharghi@gmail.com استانی تهران 88504532-4 88504534 31 شرکت بهستان پخش دارویی آقای دکتر محمد حجت پناه mirzaei@mahshadrazi.com سراسری تهران 84054102 84054103 32 شرکت دارو گستر رازی دارویی آقای دکتر پیروز شیخ رضایی mdinfo@darougostarrazi.com سراسری تهران 88537027 88537018 33 شرکت پخش پاکنام بهداشتی آقای احمد صدیقیان info@paknampakhsh.com سراسری تهران 88847081-88491284-88309844 88315124 34 شرکت کیش چیپس غذایی آقای علی شریعتی najmekazemi51@yahoo.com سراسری تهران 88536709 88536710 35 شرکت ایران دراگ دارویی آقای دکتر علی فلاح info@irandrugco.com استانی تهران 88613233-41 88613242 36 شرکت پخش سریع حساس کالا غذایی - بهداشتی آقای اسماعیل پارسا samanehparsa@yahoo.com استانی تهران 88532217-18 88750055 37 شرکت بازرگانی و پخش پیرامید خاورمیانه غذایی آقای محمد حسین رحمانی info@pyramidir.com استانی تهران 88870415-16 88882130 38 شرکت به خوراک گستر کاسپین غذایی آقای اصغر زالی zali_asghar@yahoo.com استانی تهران 66304153-6 66242207 39 شرکت زرباغ گل آسیا غذایی آقای محمد آذری - استانی تهران 44244088 44233433 40 شرکت مکتاف دارویی آقای مصطفی خدایی mctough@irost.com سراسری تهران 88737359-88734159-88737404 88732664 41 شرکت پخش شکوفا منش بهداشتی - آرایشی آقای حسن شگفتی most_khodaei@yahoo.com سراسری تهران 44989000 44989160 - داخلی181 42 شرکت بهرسان دارو دارویی آقای پیمان سلطانی تهرانی behnammirkazemi@yahoo.com سراسری تهران 88741800 داخلی 129 43 شرکت سباپند شمال غذایی آقای محمد مهدی نیری mmnayeri@gmail.com منطقه ای تهران 88326319-21 88311389 44 شرکت پخش رویال پیشگام شرق غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد قائم مقامی(قائم مقام مدیر عامل) e.rezaei@royalpakhsh.com سراسری تهران 44906554-5 44906557 45 شرکت پخش پاکان غذایی آقای علی ربانی رانکوهی info@pakbandairy.com سراسری تهران 88259300 88257319 46 شرکت پخش نفیس پرشین غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای وحید کریمی e.sobhanian@gmail.com استانی تهران 66188510-9 66188517 47 شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده غذایی - دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای مهریار شریف بختیار ceo@tezlabz.com سراسری تهران 22912514 22278471 48 شرکت پخش بانی چاو تهران غذایی آقای سهراب کارگر mail@skaregar.com سراسری تهران 66956115 66956554 49 شرکت پخش ایستک نوش غذایی آقای یدالله روز چنگ - سراسری تهران 88532947-9 داخلی9 - 88532956 50 شرکت کیلا جنوب غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای داوود زلفی طرزجانی n_shiri@kaylagroup.com سراسری تهران 22112393-7 22117491 51 شرکت امیر منصور ایرانیان غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای فریدون قدس info@ami-co.com سراسری تهران 87752820-87752910 87752811 52 شرکت گلستان غذایی آقای سید احمد گرامی - سراسری تهران 44442500 44410519 53 شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین دارویی - بهداشتی - آرایشی آقای دکتر بیژن کلانتری bijankalantari@yahoo.com سراسری تهران 66463002 66496238 54 شرکت پخش کوهرنگ غذایی آقای دکتر حمید قاسم نژاد info@shafaghrooyan.com استانی تهران 44988962-4 44988962-4 55 شرکت پورتن پخش ایلیا غذایی آقای مهرداد سرلک info@portaninvest.com استانی تهران 88471779 88471778 56 شرکت بهین گستر آسیا غذایی آقای علی اصغر براهم باستانی behingostarasia@gmail.com سراسری تهران 88503506-88511327 88734882 57 شرکت پویش فارمد گستر دارویی آقای دکتر شهرام صارمی saremi@pooyeshpharmed.com سراسری تهران 44981775 44981776 58 شرکت پویا پدیده افق غذایی آقای اسفندیار میر خوند چگینی pooyapadideh.chegini@gmail.com استانی تهران 66067183-4 66067183-4 59 شرکت به سامان پگاه غذایی آقای داود خسروی behsamaninfo@gmail.com استانی تهران 48073400 44168204 60 شرکت پخش جهان فارمد دارویی آقای دکتر جهانگیر ملاکی jpharmed2007@yahoo.com سراسری تهران 66061760-5 66032856 61 شرکت پارس کندر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمود متین(قائم مقام) shokoofehrezaee@yahoo.com سراسری تهران 88301178-9 88301178 62 شرکت بهین ترابر وارنا غذایی آقای مرتضی محمد علی - استانی تهران 88525141 88502569 63 شرکت تراوت گستر پوریا غذایی - بهداشتی آقای عبداله امیدی poriapakhsh@yahoo.com استانی تهران 77462128 77983193 64 شرکت پخش شادی آوران شانجان غذایی - بهداشتی آقای رحیم توکلی شانجانی info@aysuda.com سراسری تهران 44504647 44504648 65 شرکت توزیع دارویی پورا پخش دارویی آقی حمید ترکاشوند info@pourapakhsh.com سراسری تهران 66818881-2 66782795 66 شرکت پخش دوکا غذایی آقای وحید مسعودی pakhshtehran@dookagroup.com استانی تهران 66297808-12 66239742 67 شرکت پخش شمیم خوشگوار غذایی آقای حبیب اسداله نژاد - رابط: آقای براتی it.shamim@yahoo.com استانی تهران 55844544 55844544 68 شرکت توان گستر سحر غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای امیر اخوان فر info@tgsahar.ir منطقه ای تهران 26200750 22010158 69 شرکت فراگیر پخش دماوند دارویی آقای دکتر پرویز قره باغی pdamavand@yahoo.com سراسری تهران 66566451-7 66420145 70 شرکت پخش ساتراپ دینا غذایی آقای علی حاجبی - رابط :آقای کفیلی mansour.kafili@gmail.com سراسری تهران 88782244 887870505 71 شرکت پخش اطلس دینا غذایی آقای عبداله کاظمی بیدختی - رابط: آقای کفیلی mansour.kafili@gmail.com سراسری تهران 88650300 -داخلی 612 88560357 72 شرکت پخش آدوراطب دارویی آقای دکتر وحید محلاتی p.mohammadi@adorateb.ir سراسری تهران 88690791-88690794-88681679-داخلی 303 88685493 73 شرکت کیمیا کالای آسیا غذایی (رابط: آقای قهرمانی)آقای کاسعلی احمدی بوئینی sh.gh256@gmail.com استانی تهران 55614516 55614516 74 شرکت تهران بوران آرایشی - بهداشتی (رابط: خانم فرشاد م-دیر مالی)آقای محمدرضا بوترابی f-pourfarshad@tehran-bouran.com سراسری تهران 88312777-80 88827581 75 شرکت انتخاب اول ایرانیان غذایی -شوینده (رابط: خانم خانی)آقای پرویز سعیدی n.khani@avalgroup.org سراسری تهران 88707130-34 88707130-34 76 توسعه بازرگانی ویونا غذایی (رابط: آقای محجوبی - مدیر مالی)آقای تورج احمدرضا محبوبی rezamahjoubi@gmail.com استانی تهران 88207554 88797232 77 شرکت پخش ممتاز دارویی (رابط: خانم دکتر فریال طالقانی)آقای دکتر علیرضا فرمانیان ferial_t@yahoo.com سراسری تهران 88104004-5 88104999 78 شرکت امید آوران ملیکا غذایی آقای حسین ولی نژاد - استانی تهران 44696307 44696308 79 شرکت آسیا فراز ایرانیان غذایی آقای محسن پیشه گر s.varzaghani@gmail.com سراسری تهران 48095201 44908837 80 شرکت پخش تک ستاره رها غذایی قای سعید حاجی ملاحیدری(رابط آقای علی اخواص) aakhavas1357@yahoo.com استانی تهران 55519363-555193733 55519363-55519373 81 شرکت کاج طلایی بهنام غذایی آقای مسعود نزهت afand2002@hotmail.com استانی تهران 22905488 22266974 82 شرکت صباح پخش فجر گنبد غذایی آقای حبیب اله عارف نیا - سراسری تهران 88711186-88713952 88729428 83 شرکت پویا پخش راسن بهداشتی آقای قاسم قدیمی(رابط آقای احمد آتش هوش) pkarami@rossendarman.com سراسری تهران 66419093- داخلی 105 66419093 - داخلی193 84 شرکت فراورده های لبنی رامک غذایی آقای هاشم نصیری a.eti_ramak@yahoo.com سراسری شیراز 66810209-11 66810209-11 85 شرکت پارس خرم غذایی - بهداشتی - آرایشی آقای محمد ذاکری mohammad_zakeri_1350@yahoo.com استانی قم 02516641331-3 02516640687

/ 2 نظر / 2025 بازدید
hami

اولین وبگاه تخصصی بازاریابی شبکه ای همه چیز در مورد بازاریابی شبکه ای زندگی به سبک بازاریابی شبکه ای http://nmls.ir بخوانید، آگاه شوید، معرفی کنید صاحبان وب ها تبادل لینک کنید انتخاب هم علم و هم هنر

شرکت افق

با عرض سلا م و خسته نباشید و با تشکر از وبلاگ بسیار خوبتان. شرکت افق نماینده دوربین های مداربسته سامسونگ ، تجهیزات شبکه دیتا شین ، باتری و ups زینر فعالیت گسترده ای دارد.با مراجعه به سایت ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند نمایید. باتشکر شماره تماس:04413379560 www.ofoghtech.ir